Đăng nhập

''

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

Bàn tay ấm áp, dẫn em vào ngưỡng cửa tương lai khi bước vào lớp đầu cấp Tiểu học năm 2014-2015.

 

Họ và tên:  HỒ VĂN MỪNG
Chức vụ:  HIỆU TRƯỞNG
Email:  hovanmung.huongho@gmai.com
Điện thoại:  0914935311
Địa chỉ:  Tổ 3-p.Hương Hồ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 561

Các tin khác
Phó Hiệu trưởng