Thứ Hai, 09/12/2019

Buổi sáng

Thực hiện CT sáng thứ 2 tuần 16: GV

+ Hoàn chỉnh hồ sơ  kiểm điểm tập thể: CHi ủy

+ Dạy lớp 2.1: PHT

Buổi chiều

+ Thực hiện CT chiều thứ 2 tuần 16: GV

+ Nộp hồ sơ KĐ đảng viên: ĐV

+ Bốc thăm cầu lông ( nếu có)

Thứ Ba, 10/12/2019

Buổi sáng

Thực hiện TKB sáng thứ 3 tuần 16: GV

+ Dạy lớp 2,1: HT

Dạy tiết TD T Vinh: TPT

Buổi chiều

Thực hiện CT, TKB chiều thứ 3 tuần 16: GV

+ Nộp hồ sơ kiểm điểm lên đảng ủy: PBT

Thứ Tư, 11/12/2019

Buổi sáng

Thực hiện TKB sáng thứ 4 tuần 16: GV

+ Nộp Hồ sơ  vở “Vở sạch chữ đẹp”

+ Dạy lớp 2.1: PHT

Buổi chiều

Dự giờ thao giảng tổ GV bộ môn (tin): GVBM

+ Chấm thị VSCĐ các lớp: GVCN,

+ 14 giờ 30: Tập huấn thay sách,

16 giờ: hội ý chi bộ: ĐV

Thứ Năm, 12/12/2019

Buổi sáng

+  Thực hiện TKB sáng thứ 5 tuần 16: GV

+ Thông kê chấm VSCĐ, ra quyết định KT: PHT

+ Dạy tiết TD T Vinh: TPT

Buổi chiều

Thực hiện TKB chiều thứ 5 tuần 16: GV

+  Dạy lớp 2.1: Cô Quỳnh

+ Hoàn chỉnh hồ sơ đại hội CB: BGH

Thứ Sáu, 13/12/2019

Buổi sáng

+ Thực hiện TKB sáng thứ 6 tuần 16: GV

+ Lập danh sách bóng đá (đội bóng): TPT

Buổi chiều

Thực hiện CT chiều thứ 6 tuần 16: GV

+ Nộp đề kiểm tra cuối kì 1: GV

Thứ Bảy, 14/12/2019

Buổi sáng

Trang hoàng Đại hội Chi bộ: BGh+ Vinh

( ở Thư viện)

Chủ Nhật, 15/12/2019

Buổi sáng

8 giờ:  Đại hội Chi bộ: Đảng viên