Đăng nhập

''

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:41 09/12/2019  

Tuần 50 năm 2019
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(09/12/2019)

Thực hiện CT sáng thứ 2 tuần 16: GV

+ Hoàn chỉnh hồ sơ  kiểm điểm tập thể: CHi ủy

+ Dạy lớp 2.1: PHT

+ Thực hiện CT chiều thứ 2 tuần 16: GV

+ Nộp hồ sơ KĐ đảng viên: ĐV

+ Bốc thăm cầu lông ( nếu có)

Thứ Ba
(10/12/2019)

Thực hiện TKB sáng thứ 3 tuần 16: GV

+ Dạy lớp 2,1: HT

Dạy tiết TD T Vinh: TPT

Thực hiện CT, TKB chiều thứ 3 tuần 16: GV

+ Nộp hồ sơ kiểm điểm lên đảng ủy: PBT

Thứ Tư
(11/12/2019)

Thực hiện TKB sáng thứ 4 tuần 16: GV

+ Nộp Hồ sơ  vở “Vở sạch chữ đẹp”

+ Dạy lớp 2.1: PHT

Dự giờ thao giảng tổ GV bộ môn (tin): GVBM

+ Chấm thị VSCĐ các lớp: GVCN,

+ 14 giờ 30: Tập huấn thay sách,

16 giờ: hội ý chi bộ: ĐV

Thứ Năm
(12/12/2019)

+  Thực hiện TKB sáng thứ 5 tuần 16: GV

+ Thông kê chấm VSCĐ, ra quyết định KT: PHT

+ Dạy tiết TD T Vinh: TPT

Thực hiện TKB chiều thứ 5 tuần 16: GV

+  Dạy lớp 2.1: Cô Quỳnh

+ Hoàn chỉnh hồ sơ đại hội CB: BGH

Thứ Sáu
(13/12/2019)

+ Thực hiện TKB sáng thứ 6 tuần 16: GV

+ Lập danh sách bóng đá (đội bóng): TPT

Thực hiện CT chiều thứ 6 tuần 16: GV

+ Nộp đề kiểm tra cuối kì 1: GV

Thứ Bảy
(14/12/2019)

Trang hoàng Đại hội Chi bộ: BGh+ Vinh

( ở Thư viện)

Chủ Nhật
(15/12/2019)

8 giờ:  Đại hội Chi bộ: Đảng viên